Kartica Lojalnosti

Prilikom svake kupovine u PetKlub prodavnicama stičete bodove koji će biti upisani na PetKlub Karticu lojalnosti i koje možete iskoristiti prilikom sledeće ili neke druge kupovine. Sve što je potrebno je da se registrujete u prodavnici i već od prve kupovine će bodovi biti dodati na Vašu karticu.

Vrednost bodova i popusti:

Za svakih 1.200 RSD utrošenih na kupovinu u PetKlub prodavnicama na Vaš nalog i PetKlub Karticu lojalnosti biće upisan 1 bod. Skala bodovanja je sledeća:

 • 1.200 RSD = 1 bod
 • 2.400 RSD = 2 boda
 • 3.600 RSD = 3 boda
 • 4.800 RSD = 4 boda
 • 6.000 RSD = 5 bodova
 • 7.200 RSD = 6 bodova
 • 8.400 RSD = 7 bodova
 • 9.600 RSD = 8 bodova
 • 10.800 RSD = 9 bodova

Maksimalni broj bodova koje možete sakupiti je 9 bodova. Nakon toga možete nastaviti sa kupovinom ali Vam sistem neće dodeljivati nove bodove dok ne potrošite postojeće.

Skupljene bodove možete iskoristiti prilikom naredne kupovine bilo kog proizvoda iz naše ponude koji nije na akciji. Prikupljeni bodovi omogućuju Vam sledeće popuste:

 • 3 boda – 5% popusta
 • 6 bodova – 10% popusta
 • 9 bodova – 15% popusta

Za pomoć oko pravila programa PetKlub Kartica Lojalnosti posetite neku od naših prodavnica ili nam pišite na podrska@petklub.rs.

Zahvaljujemo Vam se na ukazanom poverenju!

Uslovi korišćenja programa PetKlub Kartica Lojalnosti

 1. Veterinarska apoteka Bans d.o.o. je pokretač programa lojalnosti PetKlub Kartica lojalnosti (u daljem tekstu PetKlub) i izdavač lične kartice PetKlub Kartica lojalnosti (u daljem tekstu Kartica) za sve registrovane korisnike. PetKlub zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave povuče Kartice iz opticaja i da promeni ili u potpunosti ukine elemente programa PetKlub Kartica Lojalnosti.
 2. Korisnik Kartice može postati svaka punoletna osoba sa prebivalištem u Republici Srbiji koja PetKlubu prilikom registracije u maloprodajnom objektu stavi na raspolaganje obavezne podatke. Verifikacijom mobilnog telefona putem SMS poruke, smatra se da je korisnik saglasan sa Uslovima korišćenja.
 3. Podaci korisnika navedeni prilikom registracije u maloprodajnom objektu biće korišćeni isključivo u svrhu izdavanja Kartice i beleženja stečenih bodova. Lični podaci o korisnicima Kartice neće biti razmenjivani sa drugim korisnicima, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
 • Kartica se izdaje radi beleženja stečenih bodova, ostvarenih prilikom kupovina u PetKlub prodajnim objektima.
 • Način registracije korisnika, prikupljanje bodova, vrednost bodova, ograničenja, kao i načini korišćenja, detaljnije su opisani na Sajtu i na prodajnim mestima PetKlub-a.
 • Korisnik bodove može iskoristiti za kupovinu u bilo kojoj od PetKlub prodavnica tako što će prilikom kupovine pokazati svoju Karticu lojalnosti prodavcu.
 • Za svakih 1.200 RSD utrošenih na kupovinu bilo putem Sajta ili u PetKlub prodavnicama na nalog korisnika biće upisan 1 bod. Maksimalni broj bodova koje korisnik može sakupiti je 9. Nakon toga korisnik može nastaviti sa kupovinom ali mu sistem neće dodeljivati nove bodove dok ne potroši postojeće.
 • Maksimalni popust koji može biti ostvaren korišćenjem bodova je 15 odsto od ukupne vrednosti kupovine.
 • Bodovi za kupovinu ne mogu biti zamenjeni za gotovinu. Bodove korisnik može iskoristiti u svakom trenutku, osim tokom kupovine kojom ostvaruje bodove, bez obzira na sakupljeni broj bodova ali u skladu sa skalom popusta, i bodovi mogu biti iskorišćeni za kupovinu bilo kog proizvoda iz PetKlub ponude, osim proizvoda koji se već nalaze na popustu.
 • PetKlub bodovi ne važe za pravna lica. Samo fizička lica mogu biti vlasnici Kartice i skupljati bodove.
 • PetKlub može prema sopstvenoj proceni i bez prethodne najave isključiti iz programa Kartice bilo kog korisnika, u slučaju prepoznate zloupotrebe odnosno kršenja Uslova korišćenja. PetKlub je dužan da korisnika obavesti o isključenju, ali nije obavezan da obrazloži svoju odluku korisniku.
 • O svakoj izmeni ovih pravila programa, PetKlub će korisnika obavestiti na odgovarajući način elektronskim putem. Aktuelna pravila su dostupna na internet stranici Kompanije.
 • U slučaju gubitka ili krađe Kartice ili pomoćnih kartica, korisnik ima obavezu da nestanak Kartice ili pomoćnih kartica prijavi na podrska@petklub.rs, nakon čega će biti obavešten o podizanju nove Kartice na koju će biti prebačeni do tada ostvareni bodovi.
 • Karticu nije dozvoljeno preprodavati, ili na drugi način komercijalizovati bez pisane saglasnosti Kompanije.

X